Qul 0121

Latest update: 2/7/2024
General
Qul 0121 Create contactcard (vcf-file) for Qul 0121
Address Ringvägen 42 C, 614 31, Söderköping
Telefon bostad
Telefon arbete 0121-107 47
Mobile
Email iogt.soderkoping@gmail.com
Homepage www.mhsoderkoping.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation IOGT-NTO
Activity Nykterhet, Studieverksamhet
Summary Vår vision är ett samhälle en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv! För att uppfylla vår vision arbetar IOGT-NTO med förebyggande arbete, socialt arbete och alkohol- och narkotikapolitik
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrott och Fritid på 0121-186 25.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28