Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor finns information om bidrag som kan sökas av föreningar i Söderköpingskommun.
Reglemente för föreningsbidrag
Vill ni söka bidrag.
Är er förening registrerad och bidragsberättigad men saknar inlogg och lösen - kontakta Idrott och Fritid på 0121-186 25.
Är ni inte registrerade men önskar att bli det måste ni först göra en föreningsregistrering.
Verksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2020) 
1 april
Grundbidrag - Korpen (2020) 
1 mars
Aktivitetsbidrag (2020) 
25/2 och 25/8
Drift
 
Ansökan senast
Ansökan
Skötselbidrag - Anläggning (2020) 
1 april
Skötselbidrag - Östgötaleden (2020) 
30 november
Arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag - offentligt arrangemang (2020) 
Löpande
Bidrag - helgarrangemang (2020) 
Löpande
Övrigt
 
Ansökan senast
Ansökan
Stöd till förfogande (2020) 
Löpande