Skriv ut

Verksamhetsbidrag (2024)

Bidrag för kulturaktiviteter


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan

Ändamål
Bidraget syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd för publik verksamhet. Exempel på detta är museum, gallerier, visningar av samlingar m.m.

Kan sökas av
Ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser.

Bidragets storlek
Bidrag utgår med det belopp som fastställs årligen av Servicenämnden, gäller per förening och år.

Övriga villkor för bidraget
  • Den publika verksamheten ska vara öppen för allmänheten och även bedömas ha en positiv påverkan för turism/besöksnäringen i kommunen.
  • Den publika verksamheten ska vara öppen minst 20 timmar/vecka under minst två månader per år, och främst under turistsäsongen maj-augusti.
  • Den publika verksamheten ska bedrivas utan entréavgifter.
Redovisning för att erhålla bidraget
Föreningen ska i sin ansökan ange uppgifter om verksamhetens öppethållande under året.

Ansökan
Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 1 april genom föreningsregistret Fri.

Beslutsprocess
Under förutsättning att den sökande föreningen uppfyller allmänna bestämmelser för att vara bidragsberättigad förening, övriga villkor för verksamhetsbidrag samt inkommit med den redovisning som krävs för att erhålla bidraget, fattas beslut av ansvarig tjänsteman. Bidrag betalas ut under april månad

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1 april).