Skriv ut

Skötselbidrag - Anläggning (2024)

Driftsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Stadgar, Verksamhetsplan

Villkor
  • Bidrag utgår för anläggningar som drivs i föreningsregi.
  • Bidrag utgår ej för anläggningar där skötselavtal tecknats med kommunen.
  • För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknande förhållanden såsom tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
  • Förening som beviljas driftbidrag ska, i mån av utrymme, upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till kommunalt
    beslutade taxor eller, där så inte är möjligt, till självkostnadspris.
  • Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Serviceförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick
  • Bidraget kan komma att reduceras beroende på den nyttjandegrad som råder för aktuell anläggning.
Ny anläggning
Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Serviceförvaltningen innan bidrag betalas ut.Notera
Varje anläggning ska sökas på en separat ansökan.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1 april).