Grundbidrag (2023)

Verksamhetsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Stadgar, Verksamhetsplan

Bidraget syftar till att ge föreningar ekonomisk grundtrygghet för administrativa kostnader.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in