Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor finns information om bidrag som kan sökas av föreningar i Söderköpingskommun.
Läs mer i Reglemente för föreningsbidrag
Vill ni söka bidrag
Är er förening registrerad och bidragsberättigad men saknar inlogg och lösen - kontakta Idrott och Fritid på 0121-186 25.
Är ni inte registrerade men önskar att bli det måste ni först göra en föreningsregistrering.
Verksamhetsbidrag
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 1 april

Bidraget syftar till att ge föreningar ekonomisk grundtrygghet för administrativa kostnader.

Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

För att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och ungdomar utgår aktivitetsstöd för verksamhet i åldrarna 7-25 år. - -...

Driftsbidrag
Skötselbidrag - Anläggning (2024)

Ansök senast: 1 april

Villkor - Bidrag utgår för anläggningar som drivs i föreningsregi. Bidrag utgår ej för anläggningar där skötselavtal tecknat...

Skötselbidrag - Östgötaleden (2024)

Ansök senast: 30 november

Bidraget är ett avtalsbidrag som utgår till föreningar med genom Serviceförvaltningen tecknat skötseavtal för Östagötaleden. ...

Hyresbidrag (2024)

Ansök senast: 1 april

Additional information is missing

Bidrag för kulturaktiviteter
Arrangemangsbidrag (2024)

Ansök senast: 1/5 och 1/11

Ändamål - Bidragen syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd i samband med offentliga arrangemang inom kultur...

Verksamhetsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 april

Ändamål - Bidraget syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd för publik verksamhet. Exempel på detta är museu...